Vittoria Tire - Tubeless Corsa G2.0 nnbqza1693-Tyres